Wonderen gebeuren als je er met je rug naar toe staat

Wonderen gebeuren als je er met je rug naar toe staat

Beeldverslag van de feestelijke afronding van de restauratie van de Lourdesgrot van de zusters Franciscanessen.

Met gevoel voor symboliek is op 8 september, Maria Geboorte, de restauratie van de Lourdesgrot feestelijk afgerond. In voorgaande wazerweijen hebben we bij de historie en het restauratiewerk uitgebreid stil gestaan. Hier volstaan we met een beeldverslag van het feestelijk moment. De titel van dit artikeltje verwijst naar de overweging die rector Michiel van Kooten uitsprak alvorens de grot ook traditiegetrouw werd gezegend. Het werk van de Blikvangers zal voor velen onopgemerkt zijn gebleven. Ze werkten in de rust van de lommerrijke omgeving, gestaag, en grotendeels in coronatijd aan het herstel van het metselwerk en de reconstructie van de mozaiekvloer. Wie nu de Mariagrot bezoekt kan zich verwonderen over het resultaat.

Bericht geplaatst in