Werkgroepen

Op deze pagina treft u een aantal links aan van instellingen of verenigingen met heemkundige informatie.

Archeologie en Cultuurhistorisch Erfgoed

Vondstmeldingen bij:

Dialect:

  • Ellie Oerlemans: 0162 - 318018

Inhoudelijk contactpersoon:

Beeldmateriaal:

Activiteiten:

Genealogie

Publiciteit:

De Wazerweijen:

  • Algemeen: Bert Kalter 0162 - 312868
  • Bezorging: Ad Swinkels 0162 - 320873
  • Redactie: Piet Willemse 076 - 47115454
  • E-mail: redactie@heemkundedongen.nl