Werkgroepen

Op deze pagina treft u een aantal links aan van instellingen of verenigingen met heemkundige informatie.

Archeologie en Cultuurhistorisch Erfgoed

Vondstmeldingen bij:

Dialect:

  • Ellie Oerlemans: 0162 - 31 80 18

Inhoudelijk contactpersoon:

Beeldmateriaal:

Activiteiten:

Genealogie

Publiciteit:

De Wazerweijen:

  • Algemeen: Bert Kalter 0162 - 31 28 68
  • Bezorging: Piet v.d. Pluijm 0162 - 31 86 27
  • Redactie: Piet Willemse 06 - 47 11 54 54
  • E-mail: redactie@heemkundedongen.nl