Vondsten in Dongen

Vondsten in Dongen

Vanaf de jaren 60 in de vorige eeuw zijn in Dongen verschillende losse archeologische vondsten gedaan.

Enkele voorbeelden:

  • Uit de Steentijd (10000-2000 v Chr) een pijlpunt, schrapers en klingen
  • Uit de Bronstijd (2000-800 v Chr) een speerpunt.
  • Uit de IJzertijd (800-50 v Chr) scherven van urnen en spinsteentjes.
  • Uit de Romeinse tijd (50 v Chr-500 n Chr) een Romeinse munt van keizer Augustus.

De Middeleeuwen (met name 14e-18e eeuw) hebben meer vondsten opgeleverd. Het meest bekend zijn de opgravingsresultaten naar het ‘kasteel’ van Dongen (op het huidige industriegebied Tichelrijt) en de onderzoeken naar de ontwikkeling van de Oude Kerk aan de Kerkstraat.

In de jaren 2001-2004 zijn de opgravingsresultaten bij elkaar gebracht en opnieuw onderzocht.

Een uitgebreide beschrijving vind je in het boek “In Dongen stond een huis” dat eind 2005 is verschenen.

Archeologie06
Bericht geplaatst in