Opgravingen en waarnemingen

Opgravingen en waarnemingen

In de afgelopen decennia heeft de werkgroep een reeks van opgravingen en waarnemingen gedaan.

2009 – proefsleuvenonderzoek in de Beljaart (zie verslag)

2006 – een oppervlaktekartering uitgevoerd rond de huidige woonkern van Achterhuizen.

2002 – archeologische waarneming Rosarioterrein

1997 – archeologische waarneming afvalstort Kardinaal van Rossumstraat

1997 – archeologische waarneming Waterstaatskerk

Archeologie09

1997 – archeologische waarneming aan de Heuvel

1988 – archeologisch onderzoek hoofdburcht kasteel van Dongen (met Instituut voor Toegepast Historisch Onderzoek Tilburg)

1987 – archeologische waarneming kasteel van Dongen

1984 – archeologisch onderzoek Oude Kerk (met Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek)

1980 en 1983 archeologisch onderzoek duiventoren van kasteel van Dongen (met Gemeentelijke Archeologische Dienst Tilburg

Archeologie10

1979 – archeologisch onderzoek kasteel van Dongen (met Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek)


Bericht geplaatst in