Open monumentendag 2005: Religieus erfgoed

Open monumentendag 2005: Religieus erfgoed

Monumentendag04Het landelijk thema in 2005 was ‘Religieus erfgoed’, een thema waarvan in de hele gemeente Dongen heel wat te zien en te vertellen is. kerken, kerkhoven, veldkapellen, wegkruisen, Maria-beeldjes aan gevels van woonhuizen…
Open Monumentendag 2005 is daarom breed aangepakt door de Dongense en ‘s Gravenmoerse heemkundekringen.
Het bijbehorende boekje ‘Religieus Erfgoed in Dongen en ‘s Gravenmoer, nu en vroeger’ geeft een uitgebreid overzicht van het nog aanwezige erfgoed en wat intussen verdwenen is. Bovendien wordt de oorsprong en ontwikkeling van die religieuze uitingen uiteen gezet.


Bericht geplaatst in