Opbrengst Rabo Clubsupport

Opbrengst Rabo Clubsupport

Gelukkig hebben ook dit jaar weer mensen een stem, die geld waard is, uitgebracht op de heemkundekring.
We hebben € 561,46 mogen ontvangen voor de restauratie van de Lourdesgrot van de zusters Franciscanessen.
We willen iedereen die op ons heeft gestemd hartelijk danken voor de ingebrachte stemmen.

Bedankt!

Bericht geplaatst in