Mozaïeken Cambreur college

Mozaïeken Cambreur college

Het Cambreur college is vernieuwd. De oude school is afgebroken en er is een nieuwe school gebouwd, met veel aandacht voor vormgeving en uitstraling. Hetzelfde is bij de bouw van de oude school ook gebeurd. Deze was versierd met een set mozaïeken gemaakt door Marius de Leeuw, een befaamd kunstenaar uit Helvoirt.

Het mozaïek verbeeldt het onderwijs aan jongens en meisjes dat toen onder één dak in twee verschillende vleugels werd gegeven: De MMS en de HBS. De twee voorgevels van de school hadden beiden een eigen mozaïek.

Natuurlijk mogen deze mozaïeken niet uit Dongen verdwijnen; ze zijn deel van het Dongens erfgoed!

Op initiatief van heemkundekring De Heerlyckheit Dongen en de werkgroep wederopbouwkunst van erfgoedvereniging Heemschut is in samenwerking met de gemeente en het schoolbestuur  een plan gemaakt om de mozaïeken terug te plaatsen bij de nieuwe school. Na een oproep aan betrokken inwoners is het ontwerp van Rick Holierhoek gekozen als opstelling om de mozaïeken veilig te stellen voor de toekomst.

De mozaïeken zijn uit de gevels gehaald door vrijwilligers van Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen. Dit was een zware klus. Op dit moment worden de tegels gerestaureerd en geprepareerd voor de nieuwe opstelling.

Het vakkundig verwijderen, restaureren, prepareren en de constructie voor het terugplaatsen is niet te realiseren zonder een bijdrage van derden. Een team van enthousiaste vrijwilligers heeft in Dongen zes bedrijven bereid gevonden om als hoofdsponsor een mooie bijdrage te leveren voor herplaatsing van de mozaïeken. Dankzij deze hoofdsponsors is het mogelijk gemaakt een mooi stukje erfgoed terug te plaatsen op de plaats waar het hoort. Naast deze hoofdsponsors zijn er gelukkig meerdere sponsors en fondsen bereid gevonden om het totale benodigde budget dekkend te krijgen. We zijn er nog niet helemaal maar de vrijwilligers van Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen zijn al wel begonnen aan deze monsterklus.

Vanmiddag een bijeenkomst om de hoofdsponsors op de hoogte te brengen van de verdere plannen en de stand van zaken. Voor elke hoofdsponsor is er een blijvende herinnering in de vorm van een miniatuur opstelling van de gerestaureerde mozaïeken. Deze miniatuur is door het bestuur van Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen overhandigd aan de aanwezige afgevaardigden van de Dongens bedrijven.

De hoofdsponsors zijn:

  • Trobas Gelatine B.V.
  • Ecco Leather B.V.
  • Van den Noort B.V.
  • Ardagh Glass Benelux B.V.
  • Dongen Pallets
  • Van den Bosch Makelaars
Bericht geplaatst in