Lezingenoverzicht Begin 2020

Lezingenoverzicht Begin 2020

Donderdag 23 januari

Lezing over de Regte Heide

Door archeoloog Jan Roymans

Archeoloog Jan Roymans geeft een lezing over de bewoningsgeschiedenis en de militaire aanwezigheid op de Regte- en Brakelsche Heide en het bosgebied De Kiek. Hij neemt u mee op een digitale wandeling over eeuwenoude wegen, tussen grafheuvels, prehistorische akkers,  loopgraven, steenbakkerijen, bomkraters en ‘start- en landingsbanen’ met daarlangs geparkeerde houten vliegtuigen van schijnvliegveld de Kiek. 

Vier Duitse nepvliegtuigen aan de rand van het bos bij schijnvliegveld De Kiek
Foto: collectie mevr. E Voskens van Nunen Zeist

Maandag 2 maart

‘Een andere Gouden Eeuw’

De bloei van het hertogdom Brabant in de vijftiende en zestiende eeuw

Jan van Oudheusden

Jan van Oudheusden is een enthousiast en veelgevraagd spreker. Hij was vele jaren provinciaal historicus van Noord-Brabant en vanaf 2008 als onderzoeksmedewerker verbonden aan de leerstoel Cultuur in Brabant van de Universiteit van Tilburg. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over de geschiedenis en het erfgoed van ’s-Hertogenbosch en van Noord-Brabant.

Tijdens deze lezing vertelt Jan over de bloei van het hertogdom Brabant in de vijftiende en zestiende eeuw

In de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw beleefde het hertogdom Brabant onder het bewind van de Bourgondiërs en de Habsburgers zijn eigen Gouden Eeuw als een van de rijkste en meest toonaangevende gewesten van de Nederlanden. Er werden grote rijkdommen vergaard, onder meer in de lakennijverheid en de handel. Kunsten en wetenschappen kwamen tot bloei, en de steden hier groeiden uit in een aantal en een omvang die ongekend was in Europa. Antwerpen was een indrukwekkende handelsmetropool. Brussel, waar de hertogen resideerden in het hof op de Koudenberg, fungeerde als officieuze hoofdstad van de Nederlanden. De Bosschenaren bouwden ijverig verder aan hun prachtige Sint-Jan. In deze lezing gaan we in op de achtergronden van deze uitzonderlijke bloeitijd en maken we kennis met een aantal bijzondere hoogtepunten van de kunst en cultuur uit deze periode.

De lezing wordt georganiseerd door heemkundekring de Heerlyckheit Dongen en start om 20.00 uur in de Cammeleur zaal 2.   Entree gratis voor leden heemkundekring, niet leden €2,=.


Maandag 23 maart

Algemene Ledenvergadering


Donderdag 9 april

Het tijdperk van de La Tènecultuur

Drs. Johan Hendriks

Drs. Johan Hendriks (1954), studeerde MO-Geschiedenis (Tilburg) en Archeologie (Amsterdam), was werkzaam aan de lerarenopleiding in Tilburg, als gemeentelijk archeoloog van Dordrecht en als hoofd van het culturele erfgoed in de gemeente Breda. Hij was al eerder te gast en heeft bewezen boeiend te kunnen vertellen. In deze lezing komen de volgende onderdelen aan bod. Productie van ijzer – de naamgevende vindplaats La Tène in Zwitserland – rijke graven in Belgisch Limburg – snavel- en tuitkannen – de vorstin van Reinheim – wat waren de Kelten ? – en de Glauberg.


Alle lezingen worden gehouden in zaal 2 van de Cammeleur.

Aanvang 20. 00 uur, toegang voor leden gratis.  Niet-leden betalen €2,=.

Bericht geplaatst in