Lezingenoverzicht 2023

Lezingenoverzicht 2023

Donderdag 12 januari: Rob Hopstaken Tempeliers in Brabant:

In opdracht van streeknetwerk LandStad De Baronie schreven de Legendejagers een fictief verhaal over de Tempeliers in het Noord-Brabantse Alphen, gebaseerd op historische feiten.

De Tempeliers zijn omgeven met groots machtsvertoon en mysteries. In deze lezing nemen de Legendejagers u mee naar de tijd van de kruistochten en het ontstaan van deze ridderorde in het Koninkrijk Jeruzalem. Er wordt een beeld geschetst van de kwaliteiten en gebruiken van deze orde.  Uiteindelijk wordt er ingezoomd op Europa en met name de Lage Landen en zien we waarom deze roemruchte ridders uiteindelijk in 1307 aan hun gewelddadig einde kwamen.

In de lezing staan we niet alleen stil bij de harde feiten, maar bespreken we ook de vele mysteries rondom de Tempeliers. Waarom verkregen zij in korte tijd zoveel macht? Waren zij werkelijk zo rijk als men beweert? En waren zij in het bezit van de Heilige Graal? En waar zijn al die schatten gebleven?


Woensdag 8 februari: Ineke Stroucken : Culinair Erfgoed, geschiedenis eet- en drinkgewoonten.

Onze culinaire geschiedenis heeft alles te maken met wat er aan vlees/vis en groente voor handen was, op welke manier men het goed kon houden en welke methoden men had om het te bereiden. Op een open vuur kook je namelijk heel anders dan op het fornuis dat in de negentiende eeuw zijn intrede deed. Veel van het voedsel dat wij gewoon zijn te eten, heeft een historisch verhaal: onze boterham met kaas, de beschuit met muisjes, friet met mayonaise, een Brabants worstenbroodje, een kopje koffie met een koekje.

Ineke Strouken was 32 jaar directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, later Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.


Maandag 6 maart: ALV heemkundekring om 19.30 uur

De algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk door de leden van de heemkundekring. De leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Woensdag 5 april: Hans van den Broek: een molenaar waait met de wind mee

De Deurnese arts en heemkundige Hans van den Broek heeft inmiddels 200 lezingen gehouden voor heemkundeverenigingen en in geschiedenis geïnteresseerde groepen.

In zijn verhaal zal hij u deelgenoot maken over de steeds weer oplaaiende discussies over de hoogte van het maalloon, de eerlijkheid van de molenaar, de gewenste waterstand bij een watermolen of waarom molens linksom draaien.

Daarnaast maakt hij u deelgenoot van fragmenten uit liedjes en versjes over molenaars en de voorkeur voor de ‘kleur’ wit. Hoort u leuke weetjes over de taal die uit de molenwereld komen, over beroepsziektes en ongelukken, het schonen van graan, hoe belangrijk het weer is, de taal van de wieken, de beschermheiligen van molenaars en tot slot een wijze raadgeving.


De lezingen starten om 20.00 uur in de Cammeleur.

Bericht geplaatst in