Lezing: ‘Elk kunstwerk heeft een engel nodig!’

Lezing: ‘Elk kunstwerk heeft een engel nodig!’

Maandag 7 september 2020

Monumentale architectuurgebonden kunst uit de wederopbouwperiode (1946-circa 1972)

Johanna Jacobs, kunsthistoricus en voorzitter van de Werkgroep Monumentale Kunst van erfgoedvereniging Bond Heemschut (WMK)

Wist u dat de kunstwerken van Rembrandt ooit ‘uit’ waren: ouderwets, niet interessant. Vincent van Gogh is een recenter voorbeeld: bij leven verkocht hij nog geen vijf kunstwerken. En dit zijn de meest bekende kunstenaars. Veel meer kunstenaars trof en treft dit lot.

Datzelfde is nu al enkele tientallen jaren het geval met de kunstwerken uit de wederopbouwperiode (1946-circa 1972). Zij worden ernstig bedreigd. De toenmalige directeur van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, Fons Asselbergs, verwoordde dit, naar aanleiding van het Utrechtse referendum dat leidde tot het behoud van het Muziekcentrum Vredeburg in Utrecht, als volgt: ““Dit is een opmerkelijk signaal, omdat de ervaring leert dat elke generatie zich afzet tegen het tijdsbeeld en de cultuuruitingen van haar ouders. […] Het is alsof juist het meest dierbare van de ene generatie door de volgende generatie wordt prijsgegeven, omdat zij ruimte wil voor een eigen cultuur en daarbij lijkt te worden belemmerd of belast door de nog zo nabije tijdgeest uit het onmiddellijke verleden. Het is daarom des te opmerkelijker dat telkens, soms door een enkeling, soms door een grote groep, verzet wordt gemobiliseerd om cultuurgoed te redden in de meest kwetsbare periode van zijn bestaan.”

Vanwege de onderwaardering voor en het op grote schaal verloren gaan van kunst uit de wederopbouwperiode is de WMK in 2016 opgericht. Sindsdien zijn er zo’n 65 kunstwerken gered en herplaatst. Zij hebben een tweede leven gekregen. Meer dan 100 werken heeft de WMK onder haar hoede.

Langzamerhand komt er meer waardering voor de kunst uit deze bijzondere periode. Daarover gaat de lezing maar ook over de werkzaamheden van de WMK.

Aanvang 20.00 uur in de Cammeleur. Entree is gratis voor iedereen. Vanwege corona is vooraf aanmelden noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via info@heemkundedongen.nl.

Bericht geplaatst in