Lezing: De Middeleeuwen vanuit historische bronnen.

Lezing: De Middeleeuwen vanuit historische bronnen.

Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld | Maandag 8 mei | 20.00 uur | De Cammeleur

De middeleeuwse geschiedenis en archeologie van Brabant spreken tot de verbeelding. Vooral archeologen trekken geregeld de aandacht met hun vondsten uit de periode tussen 500 en 1500. Maar wat weten we eigenlijk van Noord-Brabant in die periode? Enerzijds lijken die Middeleeuwen nog betrekkelijk dichtbij (dichterbij in ieder geval dan de prehistorie) en denken we om ons heen middeleeuwse sporen te kunnen terugzien in onze dorpen en in het landschap. Anderzijds vormen de Middeleeuwen een vreemde wereld. In deze lezing wordt eerst aangegeven hoe wij tegen die Middeleeuwen aankijken. Het blijkt nog niet zo eenvoudig om vanuit de materiële resten van het middeleeuwse verleden (archeologie en landschap) een verband te leggen met datgene wat in de geschreven bronnen staat opgetekend en omgekeerd. Niets lijkt dan nog zeker te zijn. Maar vervolgens wordt vanuit de nieuwste inzichten toch een visie op de geschiedenis verteld onder de titel ‘Texandrië tussen Willibrord en hertog: een grand narrative van de geschiedenis van Noord-Brabant tot circa 1200’. Tot slot worden enkele voorbeelden gegeven hoe historische bronnen en archeologie toch met elkaar in verband gebracht kunnen worden.

Op verzoek van de heemkundekring Dongen komt Prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld deze lezing geven. We beginnen om 20.00 uur in de Cammeleur.

Lezing is gratis voor leden. Niet-leden betalen € 2,= entree.

Bericht geplaatst in