Lezing: De adel in Noord-Brabant 1814-1918

Lezing: De adel in Noord-Brabant 1814-1918

Klaasje Bouma | Dinsdag 18 juli | 20.00 uur | De Cammeleur

Heemkundekring de Heerlyckheit Dongen heeft Klaasje Bouma uitgenodigd om naar aanleiding van haar proefschrift ‘De adel in Noord-Brabant 1814-1918′ een lezing te geven.

De lezing bestaat uit twee delen. In het eerste deel schetst Klaasje de achtergrond waartegen en de context waarin de adel in Noord-Brabant tot stand kwam. Dit deel start met een inleiding over de koninkrijksadel, waarin wordt ingegaan op de volgende vragen: Waarom? Hoe? Wat? en Einde? Daarna zomen we in op Noord-Brabant en zien we hoe in deze provincie de koninkrijksadel vorm kreeg.

Het tweede deel van de lezing gaat over het leven van de adel. We kunnen dan denken aan de rol die het huwelijk en de daaruit resulterende huwelijksnetwerken daarin speelden of de omgang met elkaar in verenigingen en sociëteiten. Een deel van de adel in onze provincie kunnen we rekenen tot de landadel en over het leven van de Brabantse landedelman als jager, lokale of regionale ‘heer’ of bewoner van zijn huis en landgoed valt genoeg te vertellen. Dit deel van de lezing kent geen ‘vaste’ inhoud maar wordt zoveel mogelijk aangepast aan de locatie waar de lezing wordt gehouden, zodat, indien mogelijk, lokale en regionale edelen figureren in het verhaal.

U bent van harte welkom bij deze lezing die gegeven wordt op dinsdag 18 juli in de Cammeleur. We starten om 20.00 uur, de toegang is voor leden gratis, niet-leden betalen €2,=.

Bericht geplaatst in