Mozaïeken Cambreur College

Mozaïeken Cambreur College

Een nieuwe toekomst voor de Cambreur-mozaïeken!

Het Cambreur College krijgt nieuwbouw. Het oude schoolgebouw wordt gesloopt. Inclusief de monumentale mozaïeken van kunstenaar Marius de Leeuw?

De Werkgroep Monumentale Kunst van Bond Heemschut (WMK) en Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen hebben de afgelopen maanden onderzoek verricht naar geschiedenis, de kunstenaar, de mozaïeken zelf en de kunst- en cultuurhistorische waarde van de werken. De uitkomst is in alle opzichten verrassend. De mozaïeken zijn een belangrijke schakel in de geschiedenis van Dongen in het algemeen en het Cambreur College in het bijzonder. De maker, Marius de Leeuw, behoort tot de belangrijkste monumentalisten van Nederland. Kunsthistorisch behoren de mozaïeken tot de toppers van de kunst uit de wederopbouwperiode (1946 – circa 1972). Cultuurhistorisch zijn ze te beschouwen als het slotakkoord van een lange en bittere schoolstrijd met de buurgemeente Oosterhout over de vestiging van één van de eerste rijkshbs’en op het Brabantse platteland.

De mozaïeken moeten behouden blijven: daarover zijn de WMK en de heemkundekring het eens.

Daarom hebben zij publiek een oproep gedaan voor het insturen van plannen en ideeën om aan deze kunstwerken een tweede leven te geven. Aan deze uitnodiging hebben velen gehoor gegeven.

Er zitten tal van onverwachte en ingenieuze oplossingen tussen: van idee en suggestie tot uitgewerkt plan. Van handhaving van de mozaïeken in hun huidige vorm tot het transformeren in nieuwe kunstvormen.

Bericht geplaatst in