Haan staat weer op de toren

Haan staat weer op de toren

Sinds vandaag staat de haan weer op de toren. Wethouder Jansen tekende een oorkonde die symbolisch in de bol onder de haan opgeborgen werd. Samen met Ellie Oerlemans plaatste wethouder René Jansen de haan terug op de toren. Waarna het bovenste deel van de torenspits teruggeplaatst werd. Wethouder Jansen sprak daaraan voorafgaand nog onderstaande woorden:

Welkom iedereen.
De Sint Josephkerk verrees ruim 100 jaar geleden, in 2007, hier tegenover aan de Achterbergsestraat. Met een spits, die ruim 40 meter boven de huizen torende.
De vieringtoren, zoals ie werd genoemd, heeft na de sloop van de kerk op deze locatie, dichtbij de kerk, een mooie plek gekregen.
Vorig jaar bleek dreigde de torenspits van z’n voetstuk te vallen. Gelukkig was een groep ter zake kundige vrijwilligers, de restauratiewerkgroep van de heemkundekring, bereid om het herstel aan te pakken.
Augustus 2020 is met het werk gestart, de klus is bijna geklaard, en vandaag gaan we de vieringtoren terugplaatsen.
Ik bedank namens het gemeentebestuur alle vrijwilligers van de restauratiewerkgroep, de sponsors, de heemkundekring en iedereen die op welke wijze dan ook hier een bijdrage aan heeft geleverd.

Bericht geplaatst in