‘Gelukkig hebben we de foto’s nog…’

‘Gelukkig hebben we de foto’s nog…’

Over het wel en wee van 40 jaar cultuurhistorisch erfgoed in Dongen

Maandag 22 november | De Cammeleur | Aanvang 20.00 uur | Inloop vanaf 19.30 uur

Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom corona hebben we ons programma aangepast.

Na 20.00 uur is in de Cammeleur de horeca dicht. De avond start daarom met een inloop vanaf 19.15 uur. U kunt dan een kopje koffie gebruiken. De fotopresentatie door Ad Hessels wordt op een latere datum ingepland, voor maandagavond 22 november hebben we een gouden ouwe gepland namelijk de fotopresentatie door Ranko Hamelink ‘Gelukkig hebben we de foto’s nog’. Er zal geen pauze zijn tijdens de lezing.

Het verdwijnen van prachtige panden in de naoorlogse periode was mede de aanleiding voor het oprichten van de heemkundekring De Heerlyckheit Dongen. De vereniging stelt zich mede ten doel zich in te zetten voor behoud van ons steeds onder druk staande cultuurhistorisch erfgoed. Aan de hand van foto’s blikken we terug op wat er gedurende het bestaan van de vereniging onder de slopershamer verdween, maar ook waar bedreigd erfgoed behouden bleef, al dan niet met inspanning van heemkundigen.

Met betrekking tot corona gelden voor de lezing de volgende maatregelen in de Cammeleur:

  • Een mondkapje is verplicht in het gehele gebouw. Na controle CTB mag het mondkapje af.
  • CTB (CoronaToegangsBewijs) wordt gecontroleerd. (een papieren QR-code of uw code op uw telefoon)

Entree voor leden gratis, niet leden € 2,=.

Bericht geplaatst in