Erfgoedcafé

Erfgoedcafé

Eerste Erfgoedcafé Dongen is succesvol.

Op 19 februari jl. vond in Museum De Looierij het eerste Dongense Erfgoedcafé plaats. Er werd door diverse sprekers een toelichting gegeven bij de Cultuurhistorische Waardenkaart die op 20 februari door de Gemeenteraad is vastgesteld. John Schellekens gaf namens de gemeente onder meer aan dat de nu gepresenteerde kaart een begin is. De kaart zal steeds verder worden ontwikkeld en interactiever gemaakt worden zodat de vele informatie en onderzoeken waarop de kaart is gebaseerd beter toegankelijk wordt.
De kaart zal als uitgangspunt dienen voor het gemeentelijke erfgoedbeleid.
Vele deskundigen hebben op vrijwillige basis een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de kaart. Zoals Ton Michielse, die tijdens het Erfgoedcafé een compacte schets gaf van de historische ontwikkeling van Dongen en van de elementen die op de kaart terecht zijn gekomen. Jan Blaas gaf aan hoe men in ’s Gravenmoer te werk was gegaan. Ranko Hamelinck vatte een en ander samen door middel van een fotoreportage van zaken waarbij je niet gelijk denkt aan cultuurhistorische waarde zoals een openbaar toilet. Daarna waren voldoende exemplaren van de kaart aanwezig om deze goed te bestuderen en erover in discussie te gaan met elkaar.

De Cultuurhistorische Waardenkaart is een visueel overzicht, een samenvatting in een kaartbeeld, van historische bouwkunst, historische stedenbouw en historisch geografische elementen. Het gaat bijvoorbeeld over landschapstypes, wegen, waterlopen, paden en dijken maar ook over bebouwing, groenelementen en uitbreidingswijken. De kaart omvat de periode tot 1970. Er is dus ook aandacht aan de jongste geschiedenis gegeven, de tijd van de Wederopbouw. Tevens is er een waarde toegekend aan de verschillende elementen. Er zijn drie categorieën in waarde onderscheiden: zeer hoge waarde, hoge waarde en redelijk hoge waarde.

De organisatoren van het Erfgoedcafé (heemkundekring Dongen, Bastian van Dijck en Sabine van Broekhoven) kijken terug op een geslaagde avond waarbij een goede balans is gevonden tussen kennisuitwisseling en geanimeerde discussie onder het genot van een drankje. Dit succes biedt de basis om een tweede erfgoedcafé te organiseren. Wij houden u op de hoogte. 

erf1 erf2 

erf3 erf4

erf5


Bericht geplaatst in