Enkele projecten

Enkele projecten

2010:

Het perceel waar de Vlaamse Schuur op staat is te koop. Intern bij de heemkundekring gaan de radertjes werken. Is deze Vlaamse Schuur van sloop te redden????? Mailtjes worden verstuurd, telefoontjes gepleegd, in de wandelgangen mogelijkheden gepolst. En na veel overleg komt een voorstel uit de bus waar ieder zich in kan vinden.

Lees hier de kroniek “De Vlaamse Schuur”

2009:

Oase van rust en fluitende vogels. Impressie van het oude kerkhof aan de Bolkensteeg

Lees hier het volledige verhaal.

2007

Reactie op herontwikkeling Dongens Centrum. Door Rabo Vastgoed en de WPM-groep zijn visies gepresenteerd op de herontwikkeling van het Dongense centrumgebied. De heemkundekring heeft deze visies bekeken met een cultuurhistorische bril. Van oudsher vormt de Hoge Ham de ‘natuurlijke’ ruggegraat van Dongen en daarmee het centrum. Gepleit wordt deze centrale functie van de Hoge Ham meer uitgangspunt te laten zijn voor de herontwikkeling en herinrichting van het centrumgebied.

Voor de volledige reactie lees reactie HKK-visies
herontwikkeling centrum (.pdf).

2005

Restauratieplan veldkapel Eindsestraat.

2003-heden

Bouwhistorisch onderzoek en opmetingen/inventarisaties Vlaamse schuren in Dongen.

2003

Behoud van de molenromp De Hoop geresulteerd in de toekenning van de status Rijksmonument.

2000 – 2002

Advies voor behoud en restauratie historische bestrating Groenstraat / Hoge Dijk. De bestrating is behouden gebleven.

1999-heden

Behoud van de 3 RK-kerken in het eigenlijke Dongen: Sint Laurentius, Sint Joseph en Sint Paulus die door de ontkerkelijking een onzekere toekomst hebben. Deze kerkgebouwen zijn sinds 2002 beschermd als rijks- danwel gemeentelijk monument. Voor het project heeft de heemkundekring een
waarderingssubsidie van de provincie Noord-Brabant gekregen. Het project heeft landelijke aandacht gekregen dankzij de aanmoedigingsprijs van de ‘Ford Foundation’ in 2000.

1997-heden

Conservering funderingen Waterstaatkerk in plantsoen en periodiek onderhoud.

1997

Inmeting en bouwhistorische inventarisatie complex Huize Overdonk.

Bericht geplaatst in