De Hoogt

De Hoogt

Een nieuwbouwproject met ‘behoud van oud’

deHoogt01 deHoogt02 deHoogt03

In november 2011 werden we nogal onaangenaam verrast door een sloopaanvraag voor alle gebouwen op de locatie De Hoogt, die onze plaatselijke woningbouwvereniging Vieya had ingediend bij de gemeente Dongen. Navraag bij de gemeente leerde ons dat zij eigenlijk geen mogelijkheden hadden om deze sloopaanvraag te weigeren. Het advies was dan ook om een gesprek aan te gaan met Vieya om achter de beweegredenen te komen en om te kijken of er nog andere mogelijkheden waren dan volledige sloop van alle panden op dat unieke stukje Dongen.

Uniek, niet vanwege monumentale panden die er zouden staan, maar vanwege het ensemble van gebouwen en de structuur van het gebied dat een mooi beeld geeft van de geschiedenis van ons dorp van middeleeuwen tot nu.

Zo zijn we ook het gesprek met Vieya ingegaan en gelukkig vonden wij daar een gewillig doch zeer kritisch oor, want men had zich al helemaal ingesteld op volledige sloop. Desondanks werden we in de gelegenheid gesteld om onze ideeën over behoud van oud te onderbouwen en werd er een vervolgbijeenkomst afgesproken in januari 2012.

Het behoud dat wij voor ogen hadden, had te maken met borging van dit ‘beeld’ van de geschiedenis, dat bewerkstelligd kon worden door het terug laten komen van de stichtenstructuur in het plan en behoud van panden of delen daarvan uit de agrarische periode (de zogenaamde Schellekensbouw), de huisnijverheid- en industriële periode (de looierij/schoenfabriek van Cloin) en de moderne industriële periode (de zogenaamde pannekoekhal).

DeHoogtHet behoud van het meest bepalende element in De Hoogt, De voormalige looierij en schoenfabriek uit de 19e eeuw van Cloin, stond in ons plan centraal. De focus is dan ook met name daarop gericht geweest in de paar weken die ons eind 2011 – begin 2012 gegeven waren. Ranko Hamelinck heeft in zeer korte tijd een goed doortimmerd plan gepresenteerd voor behoud van dit pand. Dit heeft bij Vieya zoveel indruk gemaakt dat men in feite een soort omslag in het denken over ‘behoud van oud’ heeft gemaakt.

Vanaf dat moment hebben we het gevoel gehad dat we samen zouden optrekken om van dit plan iets heel moois te maken. Toen was het zaak om gezamenlijk de gemeente zover te krijgen dat ook zij het streven van ‘behoud van oud’ zouden ondersteunen. Ook dat lukte!

Om een goede afstemming te waarborgen werd een planteam samengesteld waarin naast de projectleider van Vieya, een stedenbouwkundige en een architect, ook twee vertegenwoordigers van de gemeente en de heemkundekring vertegenwoordigd waren. De samenwerking verliep erg goed en de wederzijdse inbreng werd door alle partijen hoog gewaardeerd. Toen het basisplan met uitgangspunten aan de gemeente gepresenteerd kon worden, werd dan ook besloten om het planteam, weliswaar in iets andere samenstelling, ook in de verdere uitwerking een prominente rol te laten vervullen. Dat betekent dat we als heemkundekring ook bij de verdere ontwikkeling heel nauw betrokken zullen blijven.

In de Wazerweijen van maart 2012 is over De Hoogt het navolgende artikel geplaatst: KLIK HIER

Bericht geplaatst in