Cultuurhistorisch erfgoed

Aan gebouwen, straten en begroeiing kan je de geschiedenis van Dongen aflezen. Ze vertellen je hoe een kruispunt van middeleeuwse wegen uitgroeide tot het huidige dorp, welke mensen er woonden, wat voor werk ze deden en hoe ze dachten.
De veranderingen en ontwikkelingen zijn als een levende geschiedenis vaak in steen af te lezen.
De gegroeide structuur van Dongen is steeds meer onder druk komen te staan.
Beeldbepalende historische gebouwen verdwijnen om uiteenlopende redenen uit het straatbeeld.
Vaak zijn we ons gewoon niet bewust wat we weggooien of ontbreekt ons de wil en de creativiteit om deze gebouwen een functie te geven in onze moderne samenleving. Wat over lijkt te blijven is een aantal museumstukken die als decorstukken in een vreemde omgeving staan. In plaats van een gegroeide structuur, waarin oude gebouwen en moderne gebouwen elkaar versterken.

Daarom zet de werkgroep zich in voor behoud van het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed door:

  • deelname aan de maatschappelijke discussie en zo aan de mensen die waarde aan te tonen;
  • actief mee te werken aan onderhoud en klein-restauratiewerk;
  • het documenteren van verdwijnend erfgoed door bouwhistorisch onderzoek en fotobeelden;
  • het veiligstellen van waardevolle bouwfragmenten van gesloopte gebouwen;
  • advies aan en ondersteuning van particulier initiatief.

Informatie over deze werkgroep bij:

Ranko Hamelinck
Kardinaal van Rossumstraat 30, 5104 HM Dongen
T: 0162 -22 06 99
E: erfgoed@heemkundedongen.nl

Berichten

Enkele projecten

2010: Het perceel waar de Vlaamse Schuur op staat is te koop. Intern bij de heemkundekring gaan de radertjes werken. Is deze Vlaamse Schuur van sloop te redden????? Mailtjes worden verstuurd, telefoontjes gepleegd, in de wandelgangen mogelijkheden gepolst. En na veel overleg komt een voorstel uit de bus waar ieder zich in kan vinden.Lees hier…

Lees verder