Werkgroep Archeologie

Opgravingen en waarnemingen

In de afgelopen decennia heeft de werkgroep een reeks van opgravingen en waarnemingen gedaan. 2009 – proefsleuvenonderzoek in de Beljaart (zie verslag) 2006 – een oppervlaktekartering uitgevoerd rond de huidige woonkern van Achterhuizen. 2002 – archeologische waarneming Rosarioterrein 1997 – archeologische waarneming afvalstort Kardinaal van Rossumstraat 1997 – archeologische waarneming Waterstaatskerk 1997 – archeologische waarneming…

Lees verder

Vondsten in Dongen

Vanaf de jaren 60 in de vorige eeuw zijn in Dongen verschillende losse archeologische vondsten gedaan. Enkele voorbeelden: Uit de Steentijd (10000-2000 v Chr) een pijlpunt, schrapers en klingen Uit de Bronstijd (2000-800 v Chr) een speerpunt. Uit de IJzertijd (800-50 v Chr) scherven van urnen en spinsteentjes. Uit de Romeinse tijd (50 v Chr-500…

Lees verder

Bronzen speerpunt gevonden in Dongen

Februari 2010 Een aantal maanden geleden zijn voor Dongen een aantal opmerkelijke vondsten gedaan. Er zijn losse vondsten gedaan op akkers, maar ook vondsten die dieper uit de ondergrond zijn gekomen tijdens het uitgraven van een wegcunet. Het begon allemaal met de vondst van een bronzen speerpunt. Een unieke vondst voor Dongen. Helaas is de…

Lees verder