Bronzen speerpunt gevonden in Dongen

Bronzen speerpunt gevonden in Dongen

Februari 2010

Een aantal maanden geleden zijn voor Dongen een aantal opmerkelijke vondsten gedaan. Er zijn losse vondsten gedaan op akkers, maar ook vondsten die dieper uit de ondergrond zijn gekomen tijdens het uitgraven van een wegcunet. Het begon allemaal met de vondst van een bronzen speerpunt. Een unieke vondst voor Dongen. Helaas is de speerpunt in slechte staat. De speerpunt is te dateren uit de Midden Bronstijd (ongeveer 1000 jaar voor Chr.).

De vondst is gedaan door Ellie van den Broek, na het vinden van de speerpunt in de Beljaart heeft zij contact opgenomen met Toine Snoeren van de heemkundekring. In de Monumentenwet is vastgesteld dat archeologische vondsten en grondsporen gemeld moeten worden bij een bevoegd persoon of instantie.
Van de vondstmelding worden de gegevens vastgelegd in Archis2, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem van Nederland. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor het beheer van Archis 2.
Ellie benadrukt dat de bronzen speerpunt een hele mooie, niet alledaagse vondst is. Al hoewel deze vondsten niet binnen de archeologische verwachtingen liggen is de vondst wel ‘verklaarbaar’, aangezien dit soort voorwerpen vaak in moerachtige gronden als offergeschenken werden begraven.
Volgens Toine Snoeren geven juist de gedane steentijdvondsten een andere kijk op de Dongense geschiedenis. Het landschap moet er op de Beljaart anders hebben uitgezien dan tot nu toe gedacht. Niemand had tenslotte verwacht dat men hier ook al Mesolitische en misschien ook wel Paleolitische vondsten zouden aantreffen.

Ellie van den Broek heeft besloten de speerpunt te schenken aan het Dongha museum, deze zal als het mogelijk is de speerpunt laten conserveren en daarna in de nieuwe opstelling plaatsen.
In het volgende nummer van het kwartaalblad van de heemkundekring De Wazerweijen kunt u meer lezen over de achtergrond van deze vondst en de steendtijdvondsten.

Bericht geplaatst in