Het Boertje

De Dongense bevolking bestond lange tijd uit boeren. Een pittig bestaan want veel werk werd nog met de hand gedaan. Met het ploegen met een paard of koe, eggen, zaaien, maaien, schoven opbinden, dorsen, koeien melken, uitmesten van de stal en de mest weer uitrijden over het land waren de boeren elk seizoen weer druk.

De arme zandgronden leverden maar weinig op. In Dongen en omgeving hadden de boeren vaak ook een looiput voor de koeienhuiden. Het looien vormde een noodzakelijke bijverdienste.

Later ontwikkelde Dongen zich geleidelijk tot een centrum van leer- en schoenindustrie. De boerderijen verdwenen en looierijen kwamen er voor in de plaats. Vandaag de dag ziet dat er heel anders uit. Er is in Dongen weer veel land- en tuinbouw. Tomaten, komkommers, aardbeien, appelen, asperges, vee, biologische boeren, boerderijwinkels, het is allemaal te vinden in Dongen.

Parkplezier verricht de gebruikelijke inspanningen om te voorkomen dat materiaal vallend onder copyright wordt gepubliceerd. Eventueel rechthebbenden verzoeken we contact met ons op te nemen zodat wij het materiaal kunnen verwijderen.