sander@andersontwerp.nl

Impressie van het oude kerkhof aan de Bolkensteeg

Oase van rust en fluitende vogels. Wie over de Bolkensteeg het dorp Dongen binnenrijdt, realiseert zich waarschijnlijk niet dat deze drukke invalsweg ooit een middeleeuws zandpaadje was. Temidden van akkers vormden zandpaden op regelmatige afstanden de verbindingen tussen Dongen en Klein-Dongen. Deze stichten, waarvan er nog enkele zijn overgebleven, ontstonden vanaf 1330 in het pas…

Lees verder

Vliegere

Vlíegers bestan al ontaord lang. Sommige meese zegge dè de Griek Archytas van Tarente 2400 jaor geleeje de vlíeger ùitvond. Mar in China hajje ze toen al lang vlíegers.En ok de Maori’s wiesse al wè vlíegere was. Warschenluk wíere de irste vlíegers dur Chineze gemàokt Vierhonderd jaor geleeje naame haandelèèrs vur ut irst vlíegers mee…

Lees verder

Bidprentjes I-L

Bidprentjes van Heemkundekring “De Heerlyckheit Dongen” Blad : 1 Datum : 25-2-2024Sortering : Achternaam + Voornaam + Geboortedatum

Lees verder

Open monumentendag 2011: Nieuw gebruik – Oud gebouw

De commissie Open Monumentendag kijkt met plezier terug op een zeer geslaagde en bijzondere Open Monumentenavond dit jaar. De weergoden waren ons zeer welgezind, de plensbui barstte los op het moment dat we de laatste lampen en snoeren hadden opgehaald bij de deelnemers aan het lichtlint.Het voornemen om herbestemde panden in het licht te zetten…

Lees verder

Naome, Naome, Naome

Bij óos in de bùurt géeve dubbele naome of op mekaor lèèkende naome gróote prebléeme. Zo hajje wij ‘n Anja en de bùurvrouw hitte Anjo. Om nou vergissinge te vurkóome legde íederéen die klemtóon verkeerd. De a of de o wier gewóon ùitgeschrèeuwd, om dè op ’t ende van de naom ’t verschil pas dúidelijk…

Lees verder

Kroniek “De Vlaamse Schuur”

Het perceel waar de Vlaamse Schuur op staat is te koop. Intern bij de heemkundekring gaan de radertjes werken. Is deze Vlaamse Schuur van sloop te redden?? Mailtjes worden verstuurd, telefoontjes gepleegd, in de wandelgangen mogelijkheden gepolst. En na veel overleg komt een voorstel uit de bus waar ieder zich in kan vinden. Het plan…

Lees verder

Bidprentjes E-H

Bidprentjes van Heemkundekring “De Heerlyckheit Dongen” Blad : 1 Datum : 25-2-2024Sortering : Achternaam + Voornaam + Geboortedatum

Lees verder

Open monumentendag 2010: De smaak van de 19e eeuw

Voorgerecht: De jaarlijkse monumentenlezing. Voorafgaand aan de jaarlijkse Monumentendag is het een Dongense traditie een lezing te geven gerelateerd aan het jaarlijkse thema. Ook dit jaar was er een drukbezocht voorproefje. Het thema van de monumentendag van 2010 was “de Smaak van de 19e eeuw”. De lezing was in de kapel van de zusters Franciscanessen…

Lees verder

Sintereklaosgedaachte

  Munne kolleega vertelde me lest dè z’n jongste dochter ‘t gehèèm verklapt haj van z’n verjaordagskedo. Ze kon ‘t gróote gehèèm nie vur d’r houwe en moes ‘t aon hullieje pa vertelle. Zo loslippig as dées dochter was, zo góed kon mèène zéun zunne mond houwe. Dè hée mèèn rond de tèèd van Sintereklaos…

Lees verder

Bidprentjes A-D

Bidprentjes van Heemkundekring “De Heerlyckheit Dongen” Blad : 1 Datum : 25-2-2024Sortering : Achternaam + Voornaam + Geboortedatum

Lees verder