sander@andersontwerp.nl

Broederpadwandeling

Een mooie historische wandelroute door het oudste gedeelte van Dongen langs plaatsen waar de broeders behorend tot de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, sinds 1892 hebben gewoond en gewerkt. De route is een eerbetoon aan de broeders en een bron van informatie over het veelbewogen leven van de broeders in Dongen. Meer dan…

Lees verder

Spoorzoeken

Denkt u erover om uw stamboom uit te gaan zoeken? Of bent u nog niet zo lang bezig en is het u nog niet helemaal duidelijk hoe u uw onderzoek aan moet pakken? Stamboomonderzoek begint altijd dicht bij huis. Probeer zoveel mogelijk gegevens uit uw geheugen op te diepen en raadpleeg uw familieleden. Vooral oudere…

Lees verder

Mozaïeken Cambreur College

Een nieuwe toekomst voor de Cambreur-mozaïeken! Het Cambreur College krijgt nieuwbouw. Het oude schoolgebouw wordt gesloopt. Inclusief de monumentale mozaïeken van kunstenaar Marius de Leeuw? De Werkgroep Monumentale Kunst van Bond Heemschut (WMK) en Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen hebben de afgelopen maanden onderzoek verricht naar geschiedenis, de kunstenaar, de mozaïeken zelf en de kunst- en…

Lees verder

Doneer nu!

Steunt u het behoud van de mozaïeken van Marius de Leeuw ook financieel maak dan een bedrag over op rekening NL69 RABO 0300 74 5761 onder vermelding van Mozaïeken Marius de Leeuw. Wanneer duurzaam behoud niet mogelijk blijkt wordt het bedrag teruggestort. Wilt u grotere bedragen schenken? Mail dan deze intentieverklaring aan info@heemkundedongen.nl

Lees verder

Open Monumentendag 2019

Open Monumentendag heeft in 2019 als landelijk thema ‘Plekken van plezier’. Hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen vermaakt. Welke monumenten zijn daarvoor het decor of het podium geweest? Voor het thema van 2019 scharen we de monumenten onder vijf hoofdonderwerpen: de podiumkunsten, de museale kunsten, sport en spel, horeca en recreatie. De…

Lees verder

Open Monumentendag 2017

Lees verder

Broederpad

Meer dan een eeuw lang hebben kloosterlingen in Dongen gebouwd aan een betere samenleving met goed onderwijs, met zorg voor de zwakke en zieke medemens en met passie voor een rijk cultureel en sportief verenigingsleven.Het Broederpad is een historische wandelroute door Dongen die voert langs 22 plaatsen waar Broeders behorend tot de congregatie van Onze…

Lees verder

Erfgoedcafé

Eerste Erfgoedcafé Dongen is succesvol. Op 19 februari jl. vond in Museum De Looierij het eerste Dongense Erfgoedcafé plaats. Er werd door diverse sprekers een toelichting gegeven bij de Cultuurhistorische Waardenkaart die op 20 februari door de Gemeenteraad is vastgesteld. John Schellekens gaf namens de gemeente onder meer aan dat de nu gepresenteerde kaart een…

Lees verder

2007: Jan Willemen ‘Verliefd op glas’

In het kader van het ‘Kunstjaar 2007’ in Dongen heeft de heemkundekring een uitgebreid programma rond de bekende Dongense glazenier Jan Willemen uitgevoerd. Kern van dit programma was een expositie van glas-in-lood ramen van Jan Willemen die tijdens een drietal weekenden in september/oktober te bewonderen was in de voormalige Schoenfabriek JAL aan de Sint Josephstraat.Dat…

Lees verder

Enkele projecten

2010: Het perceel waar de Vlaamse Schuur op staat is te koop. Intern bij de heemkundekring gaan de radertjes werken. Is deze Vlaamse Schuur van sloop te redden????? Mailtjes worden verstuurd, telefoontjes gepleegd, in de wandelgangen mogelijkheden gepolst. En na veel overleg komt een voorstel uit de bus waar ieder zich in kan vinden. Lees…

Lees verder