Aandacht voor het erfgoed bij lokale politici

Aandacht voor het erfgoed bij lokale politici

Op 16 maart mogen we naar de stembus voor de gemeenteraads-verkiezingen. Erfgoedpamflet (erfgoedpamflet.nl) vraagt dan ook aandacht voor het erfgoed bij lokale politici. Goed dus ook om ons als kiezer te laten informeren over de standpunten van de deelnemende politieke partijen. Een beknopte weergave treft u hieronder.

Afgelopen bestuursperiode

Uit de cijfers blijkt dat, onder druk van bezuinigingen, in de afgelopen bestuursperiode vrijwel het gehele erfgoedbeleid voor gemeentelijke monumenten en IB-objecten is afgeschaft. Zo zijn er geen subsidies meer voor onderhoud van gemeentelijke monumenten – in 2019 was dit nog 20.000 euro.

Voor preventie is de situatie niet veel beter, terwijl dit altijd een speerpunt is geweest voor de gemeente Dongen. Erfgoed dat door verwaarlozing verdwijnt, komt nooit meer terug. Zo was er jarenlang een gratis Monumentenwachtabonnement voor eigenaren van gemeentelijke monumenten (en IB-objecten), waarmee zij met regelmaat hun pand konden laten inspecteren. Dit geeft eigenaren een goed beeld van de staat van onderhoud, waardoor onverwachte onderhoudskosten worden voorkomen en hoge uitgaven voor restauratie worden beperkt. Enkel voor 2022 is dit budget verlengd, door intensief informeren van raadsleden door onze vereniging. Voor de komende periode zal de gemeenteraad jaarlijks opnieuw hierover besluiten.

Verkiezingsprogramma politieke partijen

Volkspartij Dongen – coalitiepartij

We hebben geen reactie mogen ontvangen op onze, bij herhaling, verzonden vragenlijst. In het verkiezingsprogramma wordt alleen vermeld dat cultureel erfgoed onderdeel is van het Dongens DNA.

VVD – coalitiepartij en wethouder monumentenbeleid

We hebben geen reactie mogen ontvangen op onze, bij herhaling, verzonden vragenlijst. Het verkiezingsprogramma bevat geen informatie over het standpunt omtrent het cultureel erfgoed.

CDA – oppositiepartij

Uit onze vragenlijst en het verkiezingsprogramma komt naar voren dat de partij zich hard wil maken voor het cultureel erfgoed en zich verzette tegen de afbraak van het subsidiebeleid. Er wordt ingezet op een nieuwe toekomstvisie, waarin bijzondere aandacht is voor vrijkomend cultureel erfgoed en het aanmerken van het lint Vaartweg/Hoofdstraat als beschermd dorpsgezicht.

D66 – oppositiepartij

Hoewel het verkiezingsprogramma geen aandacht besteedt aan het cultureel erfgoed, blijkt uit de ingevulde vragenlijst nadrukkelijke betrokkenheid bij het erfgoed. De partij heeft ook actief het afgeschafte subsidiebeleid verdedigd en zich hardgemaakt voor de Monumentenwacht-abonnementen en bedreigd erfgoed, waar we bij de raad om aandacht voor hebben gevraagd. De partij vraagt ook aandacht voor het ondersteunen van eigenaren bij het verduurzamen.

Ouderenpartij voor Dongen – oppositiepartij

We hebben geen reactie mogen ontvangen op onze verzonden vragenlijst. Het verkiezings-programma bevat ook geen informatie. In de voorgaande raadperiode heeft de partij zich actief opgesteld voor bijvoorbeeld het behoud van de Monumentenwachtabonnementen.

Bericht geplaatst in